We Acquire EU funds

 
 
 
 
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” ir noslēgusi projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tika īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tika veikti šādi darbi:

 1. Dalība industriālo barjeru prototipa izstrādes procesā, veikts stiprības uzņemšanas monitorings, stiprinājuma enkuru testēšana gumijas skaņas absorbenta stiprināšanai;
 2. Pabeigts un uzstādīts trokšņu barjeru industriālais prototips;
 3. Veikta rūpnieciskā pētījuma rezultātu analīze, datu apkopošana.
Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. martam tika veikti šādi darbi:

 1. Mazizmēra barjeru uzlabošanas, pilnveidošanas darbi sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju;
 2. Izstrādāto mazizmēra barjeru sagatavošana akustiskajai testēšanai (paraugu izgriešana);
 3. Industriālā prototipa specifikācijas gatavošana izstrādes iepirkumam.
Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim tika veikti šādi darbi:

 1. Mazizmēra barjeru izstrāde sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju;
 2. Izstrādāto mazizmēra barjeru atbilstības tehniskajai specifikācijai ekspertīze;
 3. Industriālā prototipa projektēšanas uzsākšana.
Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim tika veikti šādi darbi:

 1. Gala dizaina izstrāde eksperimentālā parauga iepirkuma izsludināšanai;
 2. Izmantojamo materiālu gala koncepta izstrāde pirms eksperimentālo paraugu ražošanas;
 3. Gala optimālā 3D modeļa izstrāde, virtuālā testēšana, rezultātu analīze.
Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2021. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tika veikti šādi darbi:

 1. Industriālā prototipa potenciālo uzstādīšanas vietu izpēte;
 2. Normatīvu izpēte un analīze, pārrunas ar ieienteresētajām pusēm par konceptālā dizaina piemērotību;
 3. Produkta dizaina konceptuālo risinājumu izstrāde, ņemot vērā virsmas, uzstādīšanas sistēmas un savienojumu risinājumus, 3d modelēšana.
Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001. ​
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. martam tika veikti šādi darbi:

 1. Pasaules pētījumu izpēte dažādu akustisko materiālu īpašību jomā;
 2. Normatīvu izpēte un analīze, pārrunas ar ieienteresētajām pusēm par konceptālā dizaina piemērotību;
 3. Produkta dizaina konceptuālo risinājumu izstrāde, ņemot vērā virsmas, uzstādīšanas sistēmas un savienojumu risinājumus, 3d modelēšana.
Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
SIA “SCM Latvia” ir pabeigusi projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 28. februārim tika veikti šādi darbi:

 1. Pabeigts industriālais prototips;
 2. Veikta industriālā prototipa testēšana;
 3. Izstrādāta iekārtas automātiskā padeve.
Kompetenču centra projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim tika veikti šādi darbi:

 1. Kokapstrādes pārpalikumu apstrādes un pārstrādes tehnoloģiju izpēte;
 2. Riepu gumijas apstrādes un pārstrādes tehnoloģiju izpēte;
 3. Betona izmantošanas tehnoloģiju izpēte;
 4. Skaņas absorbcijas un atstarošanas paneļu materiāltehnisko īpašību izpēte.
Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim tika veikti šādi darbi:

 1. Saņemts un atkārtoti testēts apkures sistēmas iekārtas eksperimentālais modelis;
 2. Līdzdalība industriālā prototipa izstrādē;
 3. Kontaktu dibināšana ar tirgus dalībniekiem.
Kompetenču centra projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” ir uzsācis projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros (projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001. ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 1. Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
 2. Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
 3. Viedā enerģētika un transports.
Kompetenču centra projekts tiek īstenots no no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31. decembrim. Kopējais, plānotais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 1. jūlija līdz 30. septembrim tika veikti šādi darbi:

 1. Pabeigts apkures sistēmas iekārtas eksperimentālais modelis;
 2. Veikta eksperimentālā modeļa sākotnējā testēšana;
 3. Veikta informācijas apkopošana iekārtas industriālajam prototipam;
 4. Iekārtas elektroniskā modeļa uzlabojumi.
Kompetenču centra projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tika veikti šādi darbi:

 1. Uzlabotas prasības eksperimentālā parauga izgatavošanai;
 2. Pagarināts līgums ar piegādātāju par eksperimentālā parauga izgatavošanu;
 3. 3D modeļa uzlabojumi saskaņā ar ražotāja prasībām;
 4. Elektroniskā modeļa atkārtota testēšana pēc uzlabojumiem.
Kompetenču centra projekts tiek īstenots no no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 1. janvāra līdz 31. martam tika veikti šādi darbi:

 1. Izstrādāti detalizēti siltummaiņa rasējumi;
 2. Izstrādāti šķeldas un RDF tilpnes rasējumi;
 3. Veikti materiālu padeves aprēķini ātrumam un kubatūrai.
Kompetenču centra projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 1. oktobra līdz 31. decembrim tika veikti šādi darbi:

 1. Sagatavota informācija iekārtas eksperimentālā modeļa konstruēšanas iepirkuma izsludināšanai;
 2. Izgatavoti iekārtas metāla detaļu un mezglu rasējumi;
 3. Veikta visa atkritumu dedzināšanas kompleksa 3D modeļa noslēdzošā rasējuma izstrāde.
Kompetenču centra projekts tiek īstenots no no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.
Laika posmā no 1. jūlija līdz 30. septembrim tika veikti šādi darbi:

 

 1. Pabeigts sistēmas digitālais prototips;
 2. Pabeigts 3D modelis;
 3. Sākta iekārtu detalizētu rasējumu izstrāde.

Kompetenču centra projekts tiek īstenots no no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam tika veikti šādi darbi:

 1. Izstrādāta atkritumu dedzināšanas kameras tehniskā shēma;
 2. Apzināti darba izpildē nepieciešamo materiālu veidi un to daudzums;
 3. Sākta detalizētas materiālu un darba izmaksu tāmes izstrāde;
 4. Sākta iekārtu dizaina risinājumu izstrāde.

Kompetenču centra projekts tiek īstenots no no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

2017. gada 30. jūnijā noslēdzies projekts “Kokogles ražošanas procesa optimizēšanas inovācija koksnes kaltēšanas tehnoloģijas attīstībai”. Sasniegtais rezultāts – pētījumam bija paredzēti 2 rezultāti, kas tika sasniegti.

1. Tika uzbūvēts eksperimentālais modelis.
2. Tika uzbūvēts industriālais prototips.

Uzņēmums ir uzsācis pārrunas par projektā izstrādātā jaunā produkta komercializāciju.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Kokogles ražošanas procesa optimizēšanas inovācija koksnes kaltēšanas tehnoloģijas attīstībai” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. oktobra līdz 30. jūnijam ar mērķi izstrādāt inovatīvu ražošanas optimizācijas risinājumu, kas ļautu kaltēšanas procesā izmantot ražošanas blakusproduktus – radušās gāzes.

Projekta numuram – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas.

2017. gada sākumā noris darbs pie koksnes kaltēšanas iekārtas rasējumu izstrādes. Paredzēts, ka pēc rasējumu izstrādes tiks veikta cenu aptauja un izstrādāts iekārtas eksperimentālais modelis.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Kokogles ražošanas procesa optimizēšanas inovācija koksnes kaltēšanas tehnoloģijas attīstībai” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. oktobra līdz 30. jūnijam ar mērķi izstrādāt inovatīvu ražošanas optimizācijas risinājumu, kas ļautu kaltēšanas procesā izmantot ražošanas blakusproduktus – radušās gāzes.

Projekta numuram – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas.

2017. gada aprīlī noris darbs iekārtas eksperimentālā modeļa izstrādes. Tālāk ir paredzēts veikt uzlabojumus rasējumos un veikt iepirkumu industriālā prototipa izstrādei.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Uzņēmums SIA “SCM Latvia” ir uzsācis projekta “Kokogles ražošanas procesa optimizēšanas inovācija koksnes kaltēšanas tehnoloģijas attīstībai” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. oktobra līdz 30. jūnijam ar mērķi izstrādāt inovatīvu ražošanas optimizācijas risinājumu, kas ļautu kaltēšanas procesā izmantot ražošanas blakusproduktus – radušās gāzes.

Projekta numuram – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008. Pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
 • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
 • Viedā enerģētika un transports.

Kompetenču centra projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

SIA “SCM Latvia” ir pabeigusi projekta „SIA SCM Latvia inovatīvu metāla konstrukciju un mašīnbūves komponenšu ražošanas izveide” īstenošanu aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros. Līguma ar LIAA Nr. L-APV-14-0219. Projekta ietvaros uzņēmums iegādājās un uzstādīja metināšanas līniju, lokšņu locīšanas iekārtu un plazmas griešanas iekārtu. Projekts īstenots ar ERAF atbalstu un sadarbībā ar LIAA.

ERAF projekta 6-etapā izpildītie darbi

Projekta numurs – 2014/0011/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/005

Projekta nosaukums – „Dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšana ar jonu-plazmas metodēm mašīnbūves vajadzībām”

Projekta sadarbības partneri – SIA “SCM Latvia”, SIA “Naco Technologies”

Periods – 6 periods (12.06.2015.-31.08.2015.)

Ar projekta 6-etapa izpildi tika pilnībā pabeigti visi projekta pieteikumā paredzētie rūpnieciskā pētījuma uzdevumi par adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšanu ar jonu-plazmas metodēm (PVD tehnoloģijas). Projekta izpildes gaitā tika izstrādātas četras PVD bāzes tehnoloģijas saistībā ar sasniedzamajiem mērķiem par četru kategoriju adaptīvajiem nanopārklājumiem, proti, projekta pieteikumā definētie uzdevumi saistībā ar 1)-dilumizturīgu, 2)-pretberzes, 3)-termoizturīgu un 4)-hidrofobo pārklājumu iegūšanu ar PVD metodēm. PVD bāzes tehnoloģijas kalpoja kā references PVD tehnoloģisko parametru kopums jeb sistēmas, attiecībā pret kurām tika daudzskaitlīgi modificēti PVD procesi, ar mērķi iegūt pārklājumus ar iespējami augstākiem ekspluatācijas parametru rādītājiem, vienlaikus tos sasaistot ar pārklājumu mehāniskajām un triboloģiskajām īpašībām. Modificēto PVD procesu skaits ir sasniedzis turpat četrus simtus, kas ļāva optimizēt attiecīgo nanopārklājumu PVD procesu tehnoloģiskos parametrus un noteikt to vērtību pieļaujamās tolerances, kas vēl nav kritiskas pārklājumu fizikāli ķīmiskajām īpašībām. Modificēto PVD procesu sakarā tika veikti vispusīgi triboloģiskie testi plašā slodžu diapazonā, sausās un slapjās vidēs pie dažādiem detaļu kustības ātrumiem. Šādi testi parādīja, kurā virzienā nepieciešams turpināt modificēt PVD bāzes tehnoloģijas, lai uzlabotu a-C, a-C/Me, a-C/MeC, a-C/MeCN (Me=Ti, Al, Mo, Cr, Fe, etc.) un D2 kompozīto filmu adhēziju un kohēziju atkarībā no filmas biezuma. Runa ir par a-C matricas saderību ar kompozīta pildvielām, kas mūsu gadījumā bija dažādas kombinācijas no Cu-NPs un MeC-NPs. Kompozīta matricas un pildvielu saderībai (wettability) ir kritiska loma, kādas mehāniskās un triboloģiskās īpašības uzrādīs kompozīts kopumā. Šajā sakarā tika izgatavoti 200-, 300-, 400- 500- un 600- sērijas paraugi uz stikla, tērauda un silīcija substrātiem, lai veiktu SEM, EDX un AFM pētījumus, piem., a-C/Cu kompozīto filmu šķērsgriezumā (fracture view). Galvenie akcenti tika likti uz filmas/substrāta adhēzijas uzlabošanu, uz kohēzijas paaugstināšanu biezajās filmā, uz slogošanas noturības paaugstināšanu un nodiluma resursa palielināšanu. Šajā sakarā projekta izpildes laikā tika izstrādāti ap 400 jauni modificētie PVD procesi ar izmainītiem bāzes procesu parametriem.

Katrs no jaunajiem modificētajiem procesiem atšķīrās no PVD bāzes tehnoloģijas ar 1-2-3 izmainītām tehnoloģisko parametru vērtībām. Katra modificētā PVD procesa īstenošanas laikā tika iegūti atbilstoši adaptīvo pārklājumu paraugi, kas tika vispusīgi pētīti ar detaļu virsmas raupjuma profilometrijas (PRW-Profiles), ar nanoindentēšanas (NHE), ar skenējošā elektronu mikroskopijas (SEM), ar atomspēka mikroskopijas (AFM), ar enerģijas dispersās spektroskopijas (EDX/EDS) un rentgena struktūranalīzes (XRD) metodēm.

Rūpnieciskā pētījuma rezultāti publicēti vadošajos recenzējamajos izdevumos, t.i. Surface and Coatings Technology; Applied Surface Science (Surface and Coatings Technology), kā arī Latvian Journal of Physics and Technical Sciences.

Tika pieteikti patenti uz jaunās paaudzes dinamiski adaptīvo daudzslāņu nanopārklājumu iegūšanas PVD tehnoloģiju. Patenta pieteikumi tika iesniegti ES, ASV, Japānā un Dienvidkorejā.

Informējam, ka SIA „SCM Latvia” turpina īstenot projektu „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”, par kura realizāciju 2013. gada 27. decembrī uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Atskaites laika periodā no 01.05.2015. līdz 31.08.2015. projekta ietvaros saskaņā ar darba plānu tiek būvēts vēja enerģētiskās iekārtas industriālais prototips, kā arī vērtēti tā parametri un potenciāls. Tāpat tiek nostiprinātas intelektuālā īpašuma tiesības iesniedzot dizainparaugu un patenta pieteikumu Latvijas jurisdikcijā.

Projektu plānots noslēgt 2015. gada 31. augustā.

ERAF projekta 5-etapā izpildītie darbi

Projekta numurs – 2014/0011/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/005
Projekta nosaukums – „Dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšana ar jonu-plazmas metodēm mašīnbūves vajadzībām”
Projekta sadarbības partneri – SIA “SCM Latvia”, SIA “Naco Technologies”
Periods – 5 periods (12.03.2015.-11.06.2015.)

Projekta 5-etapā sekmīgi turpinās iepriekšējos etapos uzsāktais rūpnieciskais pētījums un eksperimentālās izstrādes uzdevumu izpilde. Rūpnieciskā pētījuma aktivitātē tiek veikti nanopārklājumu PVD tehnoloģiju modifikācija un analītiskie mērījumi, turpretim eksperimentālās izstrādes aktivitātē tiek testēti jaunie nanopārklājumu paraugi (sērijas 465CuC-471CuC; 468CuC:Cr-469CuC:CrN; 587.1-587.2; 590a-590b; D2.2-D2.3; 591.1-592.3) saistībā ar modificēto PVD tehnoloģiju izmantošanu. Analītiskie mērījumi un testēšanas rezultāti tiek analizēti un diskutēti, cik lielā mērā tie atbilst projekta sasniedzamajiem mērķiem. Saskaņā ar projekta galveno mērķi pētījumu smaguma centrs ir pretberzes nanopārklājumu iegūšana uz oglekļa un vara kompozīto filmu bāzes, izmantojot PVD tehnoloģiju plašās iespējas, tanī skaitā, magnetroniskos jonu-plazmu procesus argona, argona/slāpekļa un argona/ūdeņraža gāzu maisījuma atmosfērā. Projekta rūpnieciskā pētījuma ietvaros soli pa solim tika uzlabota PVD bāzes tehnoloģija, kas ietver gan MSS konstrukcijas pilnveidošanu, gan mozaīkas tipa MST (MST – Magnetron Suttering Target) dizaina modificēšanu ar mērķi variēt [Cu]/[C] saturu a-C/Cu filmās, gan MSS/MST krustoto lauku konfigurācijas dažādus risinājumus, kas ļauj iegūt a-C/Cu filmas ar vadāmu un kontrolējamu superstruktūru. 5-etaps ir zīmīgs tieši ar a-C/Cu filmu superstruktūras ‘as-deposited’ pētījumiem un filmu pēcapstrādi ārpus vakuuma kameras – ‘as-treated’, kā kontrolēta plastiskā deformācija ietekmē a-C/Cu filmu triboloģiskās īpašības.

SIA „SCM Latvia” uzsāk pētījuma realizēšanu

SIA „SCM Latvia” 2015. gada aprīlī uzsāk pētījuma 1.1. “PĒTĪJUMS PAR KOMPOZĪTMATERIĀLU SPĒKA BŪVKONSTRUKCIJAS RAžOŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN TĀS RŪPNIECISKĀS NESAGRAUJOŠĀS KONTROLES SISTĒMU” realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Pētījuma mērķis ir izveidot kompozītmateriāla spēka būvkonstrukciju un tās nesagraujošās kontroles metodoloģiju ar akustiskās emisijas metodi (AE), lai konstrukciju kontrolētu ekspluatācijas laikā.

ERAF projekta 4-etapā izpildītie darbi

Projekta numurs – 2014/0011/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/005
Projekta nosaukums – „Dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšana ar jonu-plazmas metodēm mašīnbūves vajadzībām”
Projekta sadarbības partneri – SIA “SCM Latvia”, SIA “Naco Technologies”
Periods – 4 periods (12.12.2014.-11.03.2015.)

Projekta 1-2-3-4-etapos sekmīgi turpinās rūpnieciskais pētījums un eksperimentālās izstrādes uzdevumu izpilde. Rūpnieciskā pētījuma aktivitātē tiek veikti nanopārklājumu PVD tehnoloģiju modifikācija un analītiskie mērījumi, turpretim eksperimentālās izstrādes aktivitātē tiek testēti jaunie nanopārklājumi (475-480-, 492-497- un 523-528-sērijas paraugi) saistībā ar modificēto PVD tehnoloģiju izmantošanu. Analītiskie mērījumi un testēšanas rezultāti tiek analizēti un diskutēti, vai un cik lielā mērā tie atbilst projekta sasniedzamajiem mērķiem. Saskaņā ar projekta galveno mērķi pētījumu smaguma centrs ir pretberzes nanopārklājumu iegūšana uz oglekļa un vara kompozīto filmu bāzes (mīkstās un cietās a-C/Cu un Cu-C1 filmas), izmantojot PVD tehnoloģiju plašās iespējas, tanī skaitā, magnetroniskos jonu-plazmu procesus argona, argona/slāpekļa un argona/ūdeņraža gāzu maisījuma atmosfērā. Projekta rūpnieciskā pētījuma ietvaros soli pa solim tika izstrādāta PVD bāzes tehnoloģija, kas ietver gan MSS (MSS – Magnetron Sputtering System) konstrukcijas pilnveidošanu, gan mozaīkas tipa MST (MST – Magnetron Suttering Target) dizaina modificēšanu ar mērķi variēt [Cu]/[C] saturu a-C/Cu filmās, gan MSS/MST krustoto lauku konfigurācijas dažādus risinājumus, kas ļauj iegūt a-C/Cu filmas ar vadāmu un kontrolējamu superstruktūru. 4-etaps ir zīmīgs tieši ar a-C/Cu filmu superstruktūras ‘as-deposited’ pētījumiem un filmu pēcapstrādi ārpus vakuuma kameras – ‘as-treated’, kā kontrolēta plastiskā deformācija ietekmē a-C/Cu filmu triboloģiskās īpašības.

Informējam, ka SIA „SCM Latvia” turpina īstenot projektu „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”, par kura realizāciju 2013. gada 27. decembrī uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta mērķis ir inovatīvas vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai.

Atskaites laika periodā no 01.09.2014. līdz 31.12.2014. projekta „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” ietvaros saskaņā ar darba plānu tika izpildīti šādi darbu veidi:
1. VEI industriālā prototipa mezglu rasējumu sastādīšana saskaņā ar ISO kvalitātes standartiem;
2. VEI eksperimentālā parauga kvalitātes novērtēšana, ņemot vērā aerodinamiskos izmēģinājumus;
3. VEI parametru optimizēšanas piedāvājuma sastādīšana;
4. VEI lāpstiņu efektivitātes noteikšana.

Turpmāk tiek plānots uzbūvēt industriālo prototipu, kā arī veikt tā testēšanu vēja tunelī.

SIA „SCM Latvia” ir noslēgusi 2014.gada 5.decembrī līgumu Nr. L-ĀTA-14-2477 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „ĀTA aktivitātes 2014 SCM Latvia” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ERAF PROJEKTA 3-ETAPĀ IZPILDĪTIE DARBI

Projekta numurs – 2014/0011/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/005
Projekta nosaukums – „Dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšana ar jonu-plazmas metodēm mašīnbūves vajadzībām”
Periods – 3 periods (11.09.2014.-11.12.2014.)

Projekta pirmajos trīs etapos sekmīgi turpinās rūpnieciskais pētījums, kura ietvaros tiek veikti nanopārklājumu analītiskie mērījumi, bet eksperimentālās izstrādes aktivitātē tiek pārbaudītas jaunās modificētās PVD tehnoloģijas un testēti jaunie pārklājumi. Saskaņā ar projekta mērķi pētījumu smaguma centrs ir pretberzes pārklājumu iegūšana uz oglekļa un vara kompozīto filmu bāzes (a-C/Cu pārklājumi), izmantojot PVD tehnoloģijas, tanī skaitā, magnetroniskos jonu-plazmu procesus argona, slāpekļa un ūdeņraža gāzu atmosfērā [1-4]. Turklāt vakuuma iekārtas VU-VSM-600/4 modernais dizains paredz iespēju vienlaicīgi izmantot līdz 8 magnetroniskās izputināšanas sistēmām (MSS – Magnetron Sputtering System), kur katram MSS var uzmontēt atšķirīga materiāla mērķus (MST – Magnetron Suttering Target) [4-6]. Tas paver ļoti plašas iespējas modificēt a-C/Cu pārklājumus ar dažādu citu materiālu piedevām, piem., amorfajā oglekļa a-C matricā bez Cu-nanokristalītiem (Cu-NP) tika papildus iebūvēti TiC-, CrC-, MoC- un citu metālu karbīdu nanodaļiņas [7-20]. Visas šīs iespējas tiek izmantotas rūpnieciskā pētījuma ietvaros, gatavojot jaunu pārklājumu vai filmu paraugu sēriju analītiskajiem mērījumiem. Iepriekš iegūtie tribotestēšanas un analītisko pētījumu rezultāti vienmēr tika sasaistīti ar attiecīgo PVD tehnoloģiju, tika izsecināts, kādi tehnoloģiskie parametri visvairāk ietekmē vienas vai citas pārklājumu fizikāli ķīmiskās īpašības.

ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 2.atlases kārtas projekta nosaukums:

„Dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšana ar jonu-plazmas metodēm mašīnbūves vajadzībām”

APLIECINĀJUMS UN ĪSS PĀRSKATS PAR PROJEKTA 1-ETAPĀ IZPILDĪTAJIEM DARBIEM

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus un efektīvus PVD tehnoloģiskos risinājumus jaunās paaudzes dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšanai, kā arī šo pārklājumu tālākai izmantošanai mašīnbūves vajadzībām. Projektu īsteno divi sadarbības partneri:
1. SIA SCM Latvia (vadošais partneris): metāla konstrukciju ražošanas uzņēmums;
2. SIA Naco Technologies (sadarbības partneris): nanotehnoloģiju izstrādāšanas un nanopārklājumu izgatavošanas uzņēmums.

Apvienojot abu sadarbības partneru rīcībā esošos cilvēkresursus, zinātniski-tehnisko potenciālu un materiāli-tehnisko bāzi, projekta 1.etapa ietvarā (20.03.-31.05.2014) tiek veikts rūpnieciskais pētījums un uzsākta eksperimentālā izstrāde saistībā ar nanopārklājumu izmantošanu mašīnbūvē. Balstoties uz jau iegūtajiem rūpnieciskā pētījuma rezultātiem, tiek uzsākta eksperimentālā izstrāde, kuras mērķis ir izgatavot vertikālā vēja ģeneratora industriālo prototipu, kura balsta gultņos un mehānismos tiek izmantoti nano pārklājumi. Papildus minētajai komersantu sadarbībai projekta mērķa sasniegšanai ir piesaistītas divas zinātniskās institūcijas līgumpētījumu veidā:
1. Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts – LU ĶFI;
2. Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūtu – RTU MTI.

Tādējādi, apvienojot 4 institūciju personāla zinātniski-tehnisko potenciālu un materiāli-tehniskos resursus, tika izveidots efektīvs sadarbības modelis, kas ir drošs pamats projekta ambiciozo mērķu sasniegšanai.

Riga, 20 March 2014, Latvian Agency for Education Development signed an agreement with SCM Latvia, Naco Technologies, Latvian University and Riga Technical University on implementation of R&D project with ERAF support. As a part of this project dynamically adaptive multi-functional coating using ion-plasma method will be developed for machinery industry.

The project team aims to develop a new technology. Naco Technologies together with Universities will study properties of multi-layer thermal barrier and tribological coatings of new generation. They are characterized by high wear resistance, low friction and corrosion resistance. At the final stage Naco Technologies will apply designed coating on components of wind generators that are manufactured by SCM Latvia to increase their power and durability.

Informējam, ka SIA „SCM Latvia” turpina īstenot projektu „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”, par kura realizāciju 2013. gada 27. decembrī uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Atskaites laika periodā no 01.01.2015. līdz 30.04.2015. projekta „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” ietvaros saskaņā ar darba plānu tika veikti publikāciju sagatavošanas darbi un sagatavoti vairāk kā 50 rasējumi vēja ģeneratora industriālā prototipa izstrādei. Turpmāk paredzēta industriālā prototipa būvniecība un testēšana vēja tunelī.

Informējam, ka SIA „SCM Latvia” turpina īstenot projektu „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”, par kura realizāciju 2013. gada 27. decembrī uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta mērķis ir inovatīvas vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai.

Atskaites laika periodā no 01.05.2014. līdz 31.08.2014. projekta „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” ietvaros saskaņā ar darba plānu tika izpildīti šādi darbu veidi:
1. Veikti VEI lāpstiņu izgatavošanas kompozītmateriālu testi;
2. Veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi VEI eksperimentālā parauga aerodinamiskajiem pētījumiem;
3. Konstrukcijas mezglu projektēšana CAD vidē, stiprības parametru noteikšana;
4. Pabeigta VEI eksperimentālā modeļa izgatavošanas programmu sastādīšana CAM vidē.

Tāpat tika noteikti nepieciešamie ģeneratora parametri un veikta dažādu tipu ģeneratoru salīdzināšana. Analīžu rezultātā tika secināts, ka pie dotajiem pagriezieniem nepieciešama ģeneratora izejas jauda 1W un tika izvēlēts vertikālā tipa trīsfāzu ģenerators ar aizsardzības līmeni IP54. 1.4. Vēl vairāk, tika veikta VEI industriālā prototipa mezglu rasējumu sastādīšana saskaņā ar ISO kvalitātes standartiem.

Informējam, ka SIA „SCM Latvia” 2013. gada 27. decembrī ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” īstenošanu. Projekta īstenošana ir uzsākta 2014. gada 2. janvārī. Finansējuma saņēmējs SIA „SCM Latvia” projektu plāno īstenot līdz 2015. gada 31. augustam. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta mērķis ir inovatīvas vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai.

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot inovatīvu un energoefektīvu vartikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriālo prototipu Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai, tādejādi palīdzot nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos.

Projekta rezultātā tiek paredzēts radīt inovatīvu produktu – vēja enerģētiskās iekārtas prototipu un inovatīvu tehnoloģiju – vertikālas rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar mainīgu ģeometriju lāpstiņu automatizētas ražošanas tehnoloģija CAM (Computer aided manufacturing) vidē), kas sekmēs atjaunojamo resursu enerģētikas, mašīnzinātnes, materiālzinātnes zinātņu nozaru un ražošanas integrāciju, un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī izvirzītajam prioritārajam zinātnes virzienam – Enerģija un vide (klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas) un Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (daudzfunkcionālie materiāli) (MK noteikumi Nr.134 no 09.02.2010.g.) – jauni produkti un tehnoloģijas – saskaņā ar MK 31.08.2009. rīkojumu Nr.594 „Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā”, kā arī MK 2013. gada 3. janvāra noteikumiem Nr. 14 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro projektu iesniegumu atlases kārtu”.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 377358,41 EUR, no kurām 262942,44 ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 114415,97 EUR ir privātais finansējums.

SIA „SCM LATVIA” 20.06.2011 has signed the agreement Nr.AP 24/2011 with the „Association of Mechanical Engineering and Metal Industries of Latvia” for project L-APA-10-0027 „Human resources and employment” activity „Educaton of Metalworking Specialists”.

Project is Co-financed from ESF.
Project Activity: Support in education for employees to improve the promote of competitiviness for merchants.
Project Aim: improvement of qualitifation of employees, new knowledges, skills.

There are 10 employees educated in the following:

 • Sheet Metal Bending;
 • Sheet Metal Punching;
 • Sheet Metal Shearing;
 • Lasercutting;
 • Metal Profile Bengins;
 • Training in Metalworking and newest metalworking technologies (Germany, UK, France, Italy);
 • Processing of different materials with Water Jet cutting systems;
 • Plasma cutting;
 • Polishing of different materials;
 • Metal Cutting;

Implementation of The Project: from 15-th August, 2011 to 9-th November, 2011

More information: www.liaa.gov.lv

Informējam, ka SIA „SCM Latvia” turpina īstenot projektu „SIA SCM Latvia ražošanas attīstība” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/080) 2.1.2.4. aktivitātes „AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS INVESTĪCIJU ATTĪSTĪBA” 3.kārtas ietvaros.

Ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Pašlaik tiek uzstādītas Virsmas apstrādes kameras iekļaujot skrošstrūklas apstādi, cinkošanu un krāsošanu.

Informējam, ka SIA „SCM Latvia” turpina īstenot projektu „SIA SCM Latvia inovatīvu metāla konstrukciju un mašīnbūves komponenšu ražošanas izveide” (projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/035) 2.1.2.4. aktivitātes „AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS INVESTĪCIJU ATTĪSTĪBA” 4.kārtas ietvaros.

Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

ERAF PROJEKTA 2-ETAPĀ IZPILDĪTIE DARBI

ERAF 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” 2.atlases kārtas projekta „Dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšana ar jonu-plazmas metodēm mašīnbūves vajadzībām” mērķis ir izstrādāt jaunus un efektīvus PVD tehnoloģiskos risinājumus jaunās paaudzes dinamiski adaptīvo daudzfunkcionālo nanopārklājumu iegūšanai, kā arī šo pārklājumu tālākai izmantošanai mašīnbūves vajadzībām.

Projekta ietvaros tiek turpināts rūpnieciskais pētījums par pretberzes pārklājumu iegūšanu uz oglekļa un vara kompozīto (a-C/Cu) filmu bāzes, izmantojot PVD tehnoloģijas, tanī skaitā, magnetroniskos jonu-plazmu procesus argona, slāpekļa un ūdeņraža gāzu atmosfērā. Uzsāktie pētījumi 2.etapā sekmīgi virzās uz nosprausto mērķu sasniegšanu.

Pašreiz ir savākta plaša zinātniski-tehniskā informācija par esošajiem cieto smērvielu PVD tehnoloģiskajiem risinājumiem un teorētiskajiem modeļiem, ir noskaidrotas iespējamās alternatīvas pretberzes nanopārklājumu jomā. Tika veikta zinātniski-tehniskās informācijas rūpīga analīze ar mērķi izstrādāt jaunus energoefektīvus pārklājumus mašīnbūves vajadzībām.

Balstoties uz zinātniskās literatūras studijām un tehniskās informācijas analīzi, kā arī uz pašu izpildītajiem PVD-tehnoloģiju testiem, var droši apgalvot, ka a-C/Cu kompozītās filmas ir inovatīvs cietās smērvielas risinājums ar augstu potenciālu, kas nodrošinās augstus ilgmūžības, pretberzes un nodilumizturības rādītājus kustīgām metāla detaļām mehānismos un mašīnās. Minētās inovācijas cieto smērvielu jomā ļaus palielināt projekta sadarbības partneru produktu klāstu, apgrozījumu un tirgus daļu mašīnbūves nanopārklājumu segmentā.

Nanopārklājumi, pie kuriem pieder arī augstāk minētās a-C/Cu kompozītās filmas, līdz ar to ieņem nozīmīgu vietu virsmas inženierijas (surface engineering) zinātnes nozarē, kas intensīvi risina mehānismu energoefektivitātes un ilgmūžības problēmas mašīnbūvē.